GROSSISTER & PRODUCENTER

NÅ KONSUMENTER DIREKT I DIN KUNDS BUTIK - STÖTTA BUTIKEN MED EFFEKTIV MARKNADSFÖRING
Att skylta effektivt är ett synnerligen effektivt och viktigt verktyg i butiksmarknadsföring. I en undersökning från 2007 visade man att uppåt 80% av köpbeslutet tas i butiken. Genom bra skyltning kan man därmed påverka mer än de flesta tidigare trott.

MinAffärsTV erbjuder ett av marknadens i särklass enklaste och effektivaste verktyg för digitala skyltar och E-marknadsföring.

 
 KOMMUNICERA DIREKT PÅ BUTIKSGOLVET
 SE TILL ATT DITT KAMPANJMATERIAL KOMMER TILL ANVÄNDNING
 TA BÄTTRE VARA PÅ DIN SKYLTYTA
 PLANERA SKYLTNINGEN FÖR TVÅ VECKOR - PÅ EN GÅNG
 DELA UPP DINA BUTIKER I GRUPPER
 STÖTTA DINA KUNDER
 ÅTERANVÄND DINA REKLAMBUDSKAP...
 NÅ ETT HELT LOKALSAMMHÄLLE - GENOM EN KUND
 VARA SMÅSTAD - FÖRST MED EGEN VÄGGTIDNING
MinAffärsTV AB   |   info@minaffarstv.se   |   +46 (0)320-184 30   |   Lyddevägen 8   Box 96   51121 Kinna