BAGERIER - SERVERING

ENKLARE SKYLTNING -TILL RÄTT PRIS
Att skylta effektivt är ett synnerligen effektivt och viktigt verktyg i butiksmarknadsföring. I en undersökning från 2007 visade man att uppåt 80% av köpbeslutet tas i butiken. Genom bra skyltning kan man därmed påverka mer än de flesta tidigare trott.

MinAffärsTV erbjuder ett av marknadens i särklass enklaste och effektivaste verktyg för den lilla butiken när det gäller digitala skyltar och E-marknadsföring.

 
 GODABAGARE.SE - 100 BAGARE SOM SAMARBETAR & DIGITALSKYLTAR MED MATV
 SKYLTA SNYGGARE SJÄLV - PROFFSIGA MENYTAVLOR OCH MYCKET MER
 TA BÄTTRE VARA PÅ DIN VÄGGYTA
 PLANERA SKYLTNINGEN FÖR TVÅ VECKOR - PÅ EN GÅNG
 HAR DU FLERA BUTIKER? SKÖT ALL SKYLTNING FRÅN HUVUDKONTORET
 ÅTERANVÄND DINA REKLAMBUDSKAP PÅ HEMSIDA, WEBBSHOP & E-POSTUTSKICK
 TID & PENGAR
 ANNONSERA GRATIS - STARTA EN VÄGGTIDNING MED ANDRA LOKALA BUTIKER
 VARA SMÅSTAD - FÖRST MED EGEN VÄGGTIDNING
 SAMARBETE & EXTREMT BILLIG MARKNADSKOMMUNIKATION
 BUTIKEN ANNONSERAR GRATIS HOS VARANN OCH I DEN GEMENSAMMA PORTALEN
 KÖPMANNAFÖRENINGEN NÅR KONSUMENTERNA
 SAMARBETA MED KOMMUNEN
 EGEN VÄGGTIDNING FÖR DIN KÖPMANNAFÖRENING - KOM IGÅNG SNABBT & ENKELT
MinAffärsTV AB   |   info@minaffarstv.se   |   +46 (0)320-184 30   |   Lyddevägen 8   Box 96   51121 Kinna