ENKLARE DIGITAL SKYLTNING, DIGITAL SIGNAGE !
Att skylta effektivt är ett synnerligen effektivt och viktigt verktyg i butiksmarknadsföring. I en undersökning från 2007 visade man att uppåt 80% av köpbeslutet tas i butiken. Genom bra skyltning kan man därmed påverka mer än de flesta tidigare trott.

MinAffärsTV erbjuder ett av marknadens i särklass enklaste och effektivaste verktyg för den lilla butiken när det gäller digitala skyltar, Digital signage och E-marknadsföring.

Byt reklam med andra butiker, annonsera gratis och dra in fler kunder - Läs mer »

 
Återanvänd samma budskap på TV-monitor, webb-portal, egen hemsida, i E-post utskick eller i din webb-shop - Läs mer »
 TID & PENGAR
 SKYLTA SNYGGARE SJÄLV, ENKLARE DIGITAL SIGNAGE
 TA BÄTTRE VARA PÅ DIN VÄGGYTA
 PLANERA SKYLTNINGEN FÖR TVÅ VECKOR - PÅ EN GÅNG
 HAR DU FLERA BUTIKER - SKÖT ALL SKYLTNING FRÅN HUVUDKONTORET
MinAffärsTV AB   |   info@minaffarstv.se   |   +46 (0)320-184 30   |   Lyddevägen 8   Box 96   51121 Kinna