KOMMUNER
NÄRINGSLIVSKLIMAT BYGGER PÅ BRA
SAMARBETE - MINAFFÄRSTV HAR
DET RÄTTA VERKTYGET
De flesta experter är överens om att effektiva och reella samarbeten är en viktig nyckel till tillväxt. I många fall stannar dock processen vid insikten om detta. Det finns ett antal exempel på vad som händer när samarbete blir en realitet, som exempelvis Gnosjöregionen, där arbetslöshet är ett i det närmaste obekant begrepp.

 
 UNIK INTRESSENTMODELL
 KOMMUNICERA DIREKT TILL LOKALSAMHÄLLET
 VI KOMMER TILL ER & VISAR HUR DET FUNGERAR I PRAKTIKEN - SLÅ OSS EN SIGNAL
 VARA SMÅSTAD - FÖRST MED EGEN VÄGGTIDNING
 SAMARBETE & EXTREMT BILLIG MARKNADSKOMMUNIKATION
 BUTIKEN ANNONSERAR GRATIS HOS VARANN OCH I DEN GEMENSAMMA PORTALEN
 KÖPMANNAFÖRENINGEN NÅR KONSUMENTERNA
 SAMARBETA MED KOMMUNEN
 EGEN VÄGGTIDNING FÖR DIN KOMMUN - KOM IGÅNG SNABBT & ENKELT
MinAffärsTV AB   |   info@minaffarstv.se   |   +46 (0)320-184 30   |   Lyddevägen 8   Box 96   51121 Kinna