ÅTERANVÄND DIN REKLAM


ÅTERANVÄND DINA REKLAMBUDSKAP PÅ FACEBOOK, I MOBILAPP, PÅ HEMSIDA, I GEMENSAM WEBB-PORTAL, I DIN WEBBSHOP OCH I E-POSTUTSKICK! MULTICHANNELMARKETING I PRAKTIKEN !
Med MinaffärsTV´s E-marknadsföringslösning kan du enkelt publicera dina annonser på både hemsida, i E-postutskick och i din webbshop.

Programmet anpassar dina budskap så du slipper göra olika bilder eller annonser för varje media.

Gör ett budskap och publivera det automatiskt på dina digitala skyltar, hemsida, soocialla media, som Facebook med flera..

Du spara massor med tid och syns i alla kanaler med samma profil.

 
 ETT EXEMPEL
MinAffärsTV AB   |   info@minaffarstv.se   |   +46 (0)320-184 30   |   Lyddevägen 8   Box 96   51121 Kinna